18. 11. 2019  15:43 Eugen
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Numerická simulácia riadenia modálnych vlastností kužeľového vlnovodu
Názov témy anglicky: Numerical simulation of modal properties control of conical waveguide
Stav témy: schválené (doc. Ing. Milan Naď, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Milan Naď, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Milan Naď, CSc.
Abstrakt: Uveďte prehľad aplikácií kužeľového vlnovodu v technologických procesoch. Charakterizujte základné dynamické vlastnosti kužeľového vlnovodu. Formulujte a vytvorte simulačný výpočtový model kužeľového vlnovodu s možnosťou zmeny jeho modálnych vlastností. Vykonajte analýzu vplyvu rozhodujúcich parametrov na riadenie modálnych vlastností kužeľového vlnovodu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-MTTZ mechatronika v technologických zariadeniach

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.