19. 11. 2019  21:58 Alžbeta
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Numerická simulácia redukcie torzných kmitov hriadeľa pomocou torzného absorbéra
Názov témy anglicky: Numerical simulation of shaft torsional vibration reduction using torsion absorber
Stav témy: schválené (doc. Ing. Milan Naď, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Milan Naď, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Milan Naď, CSc.
Abstrakt: Uveďte prehľad možností pre redukciu torzných kmitov hriadeľov. Charakterizujte princíp dynamického absorbéra. Formulujte a vytvorte simulačný výpočtový model dynamického absorbéra pre redukciu torzných kmitov hriadeľa. Vykonajte analýzu vplyvu rozhodujúcich parametrov dynamického absorbéra na redukciu torzných kmitov hriadeľa.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-MTTZ mechatronika v technologických zariadeniach

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.