Dec 11, 2019   9:51 a.m. Hilda
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Lokalizácia autonómneho transportné systému
Title of topic in English: Localization of autonomous transport system
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Oto Haffner, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Oto Haffner, PhD.
Summary: Pre bezpečnú prevádzku autonómneho dopravného systému je nevyhnutná jeho lokalizácia a navigácia. Lokalizáciu môžeme zabezpečiť pomocou rôznych princípov alebo snímačov. Jednou z možností je využiť kamerový systém na detekciu prekážok na ceste a zvýšiť tak bezpečnosť prevádzky. Úlohy: 1. Analyzujte a spracujte súčasný stav problematiky počítačového videnia pre využitie lokalizácie a navigácie autonómneho dopravného systému. 2. Analyzujte a spracujte dostupné embeded počítačové systémy vhodné pre implementáciu na autonómny dopravný systém a algoritmov počítačového videnia. 3. Navrhnite a zrealizujte navrhnuté riešenie pre rozpoznávanie a lokalizáciu cesty. 4. Analyzujte a vyhodnoťte realizované riešenie pre využitie v autonómnom dopravnom systéme. 5. Spracujte dokumentáciu realizovaného riešenia.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
I-API Applied InformaticsI-API-MSUS Modeling and Simulation of Event Systems

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.