28. 1. 2020  7:55 Alfonz
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Lokalizácia autonómneho transportné systému
Názov témy anglicky: Localization of autonomous transport system
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Oto Haffner, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Oto Haffner, PhD.
Abstrakt: Pre bezpečnú prevádzku autonómneho dopravného systému je nevyhnutná jeho lokalizácia a navigácia. Lokalizáciu môžeme zabezpečiť pomocou rôznych princípov alebo snímačov. Jednou z možností je využiť kamerový systém na detekciu prekážok na ceste a zvýšiť tak bezpečnosť prevádzky. Úlohy: 1. Analyzujte a spracujte súčasný stav problematiky počítačového videnia pre využitie lokalizácie a navigácie autonómneho dopravného systému. 2. Analyzujte a spracujte dostupné embeded počítačové systémy vhodné pre implementáciu na autonómny dopravný systém a algoritmov počítačového videnia. 3. Navrhnite a zrealizujte navrhnuté riešenie pre rozpoznávanie a lokalizáciu cesty. 4. Analyzujte a vyhodnoťte realizované riešenie pre využitie v autonómnom dopravnom systéme. 5. Spracujte dokumentáciu realizovaného riešenia.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
I-API aplikovaná informatikaI-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.