Jan 25, 2020   5:25 p.m. Gejza
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Príprava zlúčenín z prírodných zdrojov ako náhrada za fosílne zdroje
Title of topic in English: Preparation of compounds from natural sources as a substitute for fossil sources
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Aleš Ház, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Wood, Pulp and Paper - IPM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Aleš Ház, PhD.
Summary: Hlavným zámerom tejto práce je príprava zlúčenín vhodných ako náhrada za syntetické polyméry/ plnivá/ antioxidanty. Cieľom je zvýšiť ekologickosť súčasných postupov a zachovať čo možno v najväčšej miere požadované vlastnosti materiálov vyrobených týmto spôsobom. Výhodou prírodných polymérov a látok získateľných z prírodných zdrojov okrem samotnej obnoviteľnosti je ich viacnásobná funkcia a pridaná hodnota. Výsledné vlastnosti takto pripravených materiálov sa bude testovať z hľadiska termickej a mechanickej odolnosti. Odolnosť voči termickému namáhaniu bude spojené s identifikáciou uvoľňujúcich sa látok a potvrdeniu ich netoxickosti.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.