9. 12. 2019  14:39 Izabela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Príprava zlúčenín z prírodných zdrojov ako náhrada za fosílne zdroje
Názov témy anglicky: Preparation of compounds from natural sources as a substitute for fossil sources
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Aleš Ház, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Aleš Ház, PhD.
Abstrakt: Hlavným zámerom tejto práce je príprava zlúčenín vhodných ako náhrada za syntetické polyméry/ plnivá/ antioxidanty. Cieľom je zvýšiť ekologickosť súčasných postupov a zachovať čo možno v najväčšej miere požadované vlastnosti materiálov vyrobených týmto spôsobom. Výhodou prírodných polymérov a látok získateľných z prírodných zdrojov okrem samotnej obnoviteľnosti je ich viacnásobná funkcia a pridaná hodnota. Výsledné vlastnosti takto pripravených materiálov sa bude testovať z hľadiska termickej a mechanickej odolnosti. Odolnosť voči termickému namáhaniu bude spojené s identifikáciou uvoľňujúcich sa látok a potvrdeniu ich netoxickosti.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.