21. 1. 2020  6:10 Vincent
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Príprava 5-metylén-1,3-oxazolidín-2-ónov a ich využite v syntéze
Názov témy anglicky: Preparation of 5-Methylene-1,3-oxazolidin-2-ones and their Utilization in the Synthesis
Stav témy: schválené (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ondrej Záborský, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie organickej chémie - ÚOCHKP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Ondrej Záborský, PhD.
Abstrakt: Oxazolidíny a ich deriváty sa využívajú hlavne ako chirálne auxiliárie v asymetrickej syntéze. Okrem toho sa z nich dajú ľahko pripraviť 1,2-aminoalkoholy a ich štruktúra sa taktiež často nachádza v biologicky aktívnych a prírodných látkach. Hlavným cieľom navrhovanej témy je pripraviť sériu 4-substituovaných 5-metylén-1,3-oxazolidín-2-ónov z enantiomérne čistých 1,2-aminoketónov, ľahko dostupných z aminokyselín. Druhým cieľom práce je následne využitie oxazolidínov v syntéze prírodných látok alebo iných zaujímavých intermediátov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
I-TCHEM technická chémiaI-TCHEM-OCH organická chémia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.