14. 12. 2019  12:14 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Purifikácia a zhodnocovanie lignínu pomocou superkritickej extrakcie s CO2
Názov témy anglicky: Purification and recovery of lignin by supercritical extraction with CO2
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Aleš Ház, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Aleš Ház, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je hľadanie nového spôsobu čistenia lignínu s obmedzeným použitím anorganických kyselín. Ďalej vhodná úprava/depolymerizácie lignínovej matrice pre ďalšie zhodnocovanie tejto suroviny. Cieľom práce je doplnenie nových podmienok úpravy za účelom cielenej extrakcie vybraných zlúčenín v čo najvyššom výťažku. Na hodnotenie účinnosti novo zvolených postupov sa použije termogravimetrická analýza (TGA) a GC/MS analýza.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.