18. 11. 2019  2:56 Eugen
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Extrakcia a separácia piceatannolu a iných stilbenových derivátov využiteľných vo farmaceutickom priemysle
Názov témy anglicky: Extraction and separation of piceatannol and other stilbene derivatives useful in the pharmaceutical industry
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Aleš Ház, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Aleš Ház, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce bude izolácia a frakcionácia (prostredníctvom viacerých extrakčných techník) chemických zlúčenín s potenciálnym farmaceutickým účinkom voči niektorému z populačných ochorení (nefrologických obtiažností, diabetes, rakovina hrubého čreva, pečene ...). Cieľom práce je výber vhodného spôsobu extrakcie s čo najvyšším výťažkom a následne účinného spôsobu separácie aby došlo k oddeleniu čo najužšej skupiny látok. Použité metódy analýzy: GC/MS, FT-IR, HPLC.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.