Jan 25, 2020   9:14 a.m. Gejza
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Extrakcia a separácia piceatannolu a iných stilbenových derivátov využiteľných vo farmaceutickom priemysle
Title of topic in English: Extraction and separation of piceatannol and other stilbene derivatives useful in the pharmaceutical industry
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Aleš Ház, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Wood, Pulp and Paper - IPM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Aleš Ház, PhD.
Summary: Cieľom práce bude izolácia a frakcionácia (prostredníctvom viacerých extrakčných techník) chemických zlúčenín s potenciálnym farmaceutickým účinkom voči niektorému z populačných ochorení (nefrologických obtiažností, diabetes, rakovina hrubého čreva, pečene ...). Cieľom práce je výber vhodného spôsobu extrakcie s čo najvyšším výťažkom a následne účinného spôsobu separácie aby došlo k oddeleniu čo najužšej skupiny látok. Použité metódy analýzy: GC/MS, FT-IR, HPLC.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.