9. 12. 2019  0:15 Izabela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh zariadenia na úpravu vzduchu
Názov témy anglicky: Design of air treatment equipment
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Tomáš Kurák, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Tomáš Kurák, PhD.
Abstrakt: Riešiteľ bakalárskeho projektu má za úlohu navrhnúť jednotlivé časti zariadenia na úpravu vzduchu (sušenie a chladenie). Zároveň zhodnotí použiteľnosť takejto technológie v našich zemepisných podmienkach. Princíp jednotlivých procesov je opísaný vo videu: https://youtu.be/7w4rg3UcsgIObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHI chemické inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.