Nov 14, 2019   5:10 a.m. Irma
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Sledovanie kvality pracovného a vonkajšieho ovzdušia pri výrobe plastových obalov
Title of topic in English: Monitoring of working and outdoor air quality during production of plastic packaging
State of topic: approved (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Alena Popovičová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Alena Popovičová, PhD.
Summary: Diplomová práca je zameraná na vyhodnotenie kvality pracovného a vonkajšieho ovzdušia pri výrobe plastových obalov. V rámci diplomovej práce budú sledované vybrané znečisťujúce látky typické pre túto výrobu. V pracovnom prostredí by sa práca zamerala na expozíciu pracovníkov pri práci na novom extrúderovom stroji oproti expozícii pracovníkov na obdobnom „starom“ stroji, vyhodnotili by sa vykonané opatrenia pre ochranu zdravia pracovníkov a prípadne by sa formou dotazníka vyhodnotila ich efektívnosť a účinnosť. Pri emisiách by sa opäť porovnávali emisie z nového a „starého“ zariadenia (prípadne by sa ešte porovnali emisie aj z merania vykonaného pred 6. rokmi a teraz). Cieľom práce by bolo zmapovanie prenosu a rozptylu vybraných znečisťujúcich látok vo vzťahu k rozširujúcej sa výstavby obce (rozptylovým modelom). V poslednom rade by bol riešený management pachovej stopy z výroby platových obalov a ich následnej potlače.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-TOZP Environmental Protection Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.