Nov 12, 2019   8:05 p.m. Svätopluk
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Tvorba grafickej aplikácie v MATLABe pomocou App Designer
Title of topic in English: Creating App in MATLAB using App Designer
State of topic: approved (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Jana Paulusová, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Jana Paulusová, PhD.
Summary: App Designer je prostredie pre tvorbu užívateľských rozhraní (GUI) v MATLABe. Cieľom práce je vytvorenie grafickej aplikácie pre riadenie spojitých systémov podľa vybraných metód v nástroji App Designer. Úlohy: 1. Naštudujte klasické metódy syntézy spojitých regulačných obvodov. 2. Navrhnite algoritmy riadenia pre vybrané technologické procesy. 3. Realizujte GUI v MATLABe pomocou App Designer. 4. Zhodnoťte dosiahnuté výsledky a vypracujte užívateľskú dokumentáciu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-RK Robotics and Cybernetics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.