28. 1. 2020  10:32 Alfonz
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Implementácia algoritmov strojového učenia do Android aplikácie pre telemedicínu
Název tématu anglicky: Implementation of machine learning algorithms into Android application for telemedicine
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Anton Kuzma, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Anton Kuzma, PhD.
Abstrakt: Prenos nameraných dát v telemedicíne kladie veľké požiadavky na komunikačné technológie z hľadiska šírky prenášaného pásma. Zvyšovaním výkonnosti smart zariadení vznikajú príležitosti jednak pre zväčšenie úrovne predspracovania signálov pomocou algoritmov strojového učenia, ako aj pre ich vizualizáciu priamo na smart zariadeniach. To následne umožní periodicky odosielať len reporty predspracovaných meraní.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměření
I-API aplikovaná informatikaI-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.