Feb 17, 2020   8:33 a.m. Miloslava
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Implementácia algoritmov strojového učenia do Android aplikácie pre telemedicínu
Title of topic in English: Implementation of machine learning algorithms into Android application for telemedicine
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Anton Kuzma, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electronics and Phototonics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Anton Kuzma, PhD.
Summary: Prenos nameraných dát v telemedicíne kladie veľké požiadavky na komunikačné technológie z hľadiska šírky prenášaného pásma. Zvyšovaním výkonnosti smart zariadení vznikajú príležitosti jednak pre zväčšenie úrovne predspracovania signálov pomocou algoritmov strojového učenia, ako aj pre ich vizualizáciu priamo na smart zariadeniach. To následne umožní periodicky odosielať len reporty predspracovaných meraní.
Cancelled: yesLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
I-API Applied InformaticsI-API-MSUS Modeling and Simulation of Event Systems

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.