8. 12. 2019  1:13 Marína
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Návrh jednotky na delenie pentánovo-hexánovej frakcie
Název tématu anglicky: Desing of pentane-hexane fraction splitting process
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Miroslav Variny, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Miroslav Variny, PhD.
Abstrakt: C5/C6 frakcia, získaná v procese primárneho delenia ropy, je v konvenčnej rafinérii ďalej spracúvaná prioritne s cieľom získania ľahkého vysokooktánového komponentu - izomerátu do blendingu benzínov. Alternatívne môže byť využívaná ako surovina pre pyrolýzu, s cieľom výroby monomérov pre výrobu plastov. Táto frakcia je zmesou najmä n-alkánov, i-alkánov a cyklánov. Pritom pre blending benzínov sú vhodnejšie i-alkány a cyklány kvôli vyššiemu oktánovému číslu a naopak pre pyrolýzu sú najvhodnejšie n-alkány kvôli vyšším výťažkom monomérov. Cieľom práce je pre zadanú kapacitu nástreku 20 t/h a zadané zloženie navrhnúť deliaci proces tak, aby sa získali frakcie bohaté na n-alkány a frakcie bohaté na i-alkány. Nakoľko ide o látky s blízkymi teplotami varu, predpokladá sa značná energetická náročnosť procesu, ak sa delenie má uskutočniť rektifkáciou. Preto jeden z cieľov práce bude navrhnúť spôsoby rekuperácie tepla resp. tepelnej integrácie dielčích deliacich procesov a ekonomicky vyhodnotiť navrhovaný proces.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHI chemické inžinierstvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.