28. 1. 2020  16:47 Alfonz
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Konfiguračný modul multiplatformovej mobilnej aplikácie na ovládanie biomonitorovacieho zariadenia
Název tématu anglicky: Design of a configuration module for multiplatform mobile application for biomonitoring device control
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Anton Kuzma, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Anton Kuzma, PhD.
Abstrakt: Riešenie požiadavky jednoduchosti („friendly“) použitia meracích prvkov v telemedicíne z hľadiska obsluhy pacientom vytvára potrebu vytvoriť nástroje a rozhrania pre konfiguráciu monitorovacích telemedicínskych prvkov, tak aby bolo umožnené riadiť procesy merania dohliadajúcim špecializovaným personálom na diaľku. Vzhľadom na širší rozsah využitia zariadenia je potrebné navrhnúť a vyvinúť okrem užívateľského prostredia aj spôsoby konfigurácie aby bolo možné čo najefektívnejšie využívať monitorovacie telemedicínske prvky.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměření
I-API aplikovaná informatikaI-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.