Nov 21, 2019   11:01 p.m. Elvíra
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Konfiguračný modul multiplatformovej mobilnej aplikácie na ovládanie biomonitorovacieho zariadenia
Title of topic in English: Design of a configuration module for multiplatform mobile application for biomonitoring device control
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Anton Kuzma, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electronics and Phototonics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Anton Kuzma, PhD.
Summary: Riešenie požiadavky jednoduchosti („friendly“) použitia meracích prvkov v telemedicíne z hľadiska obsluhy pacientom vytvára potrebu vytvoriť nástroje a rozhrania pre konfiguráciu monitorovacích telemedicínskych prvkov, tak aby bolo umožnené riadiť procesy merania dohliadajúcim špecializovaným personálom na diaľku. Vzhľadom na širší rozsah využitia zariadenia je potrebné navrhnúť a vyvinúť okrem užívateľského prostredia aj spôsoby konfigurácie aby bolo možné čo najefektívnejšie využívať monitorovacie telemedicínske prvky.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
I-API Applied InformaticsI-API-MSUS Modeling and Simulation of Event Systems

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.