19. 1. 2020  5:35 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Štúdium správania druhu Geotrichum candidum s ohľadom na podmienky pri výrobe tradičných syrov
Názov témy anglicky: Study of the behavior of Geotrichum candidum with regard to the conditions for the production of traditional cheeses
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Martina Koňuchová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín - ÚPV FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Martina Koňuchová, PhD.
Abstrakt: Práca je zameraná na kvantifikáciu rastu a správania sa druhu Geotrichum candidum v oblasti za optimálnymi teplotami pre jeho rast. V ďalšej časti práce je cieľom charakterizovať vzájomné vzťahy tohto druhu s baktériami mliečneho kysnutia počas ich spoločnej kultivácie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-VHKP výživa a hodnotenie kvality potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.