29. 10. 2020  3:24 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Zhodnotenie možností zlepšenia kvality banských vôd na ústí štôlne
Název tématu anglicky:
Improvement of mining water quality
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště:
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů:
--
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
Abstrakt: Voznická dedičná štôlňa predstavuje obavy z možného náhleho úniku banských sedimentov do rieky Hron a s tým súvisiacim havarijným znečistením tejto rieky. Preto cieľom diplomovej práce bude navrhnúť opatrenia na zlepšenie kvality banských vôd na ústí štôlne a tak eliminovať riziká havárie spôsobenej únikom banských sedimentov do rieky Hron. V laboratórnych podmienkach budú za účelom dosiahnutia optimálnej separácie vody od sedimentu uskutočnené flokulačné a sedimentačné testy. Odvodňovacie vlastnosti sedimentu budú vyhodnotené pomocou testu CST. Na základe získaných výsledkov sa navrhne technologická zostava na zlepšenie kvality týchto vôd. (Školitel špecialista: Ing Ronald Zakhar)Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-TOZP technológie ochrany životného prostredia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.