Jan 28, 2020   8:40 a.m. Alfonz
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Zhodnotenie možností zlepšenia kvality banských vôd na ústí štôlne
Title of topic in English: Improvement of mining water quality
State of topic: approved (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
Summary: Voznická dedičná štôlňa predstavuje obavy z možného náhleho úniku banských sedimentov do rieky Hron a s tým súvisiacim havarijným znečistením tejto rieky. Preto cieľom diplomovej práce bude navrhnúť opatrenia na zlepšenie kvality banských vôd na ústí štôlne a tak eliminovať riziká havárie spôsobenej únikom banských sedimentov do rieky Hron. V laboratórnych podmienkach budú za účelom dosiahnutia optimálnej separácie vody od sedimentu uskutočnené flokulačné a sedimentačné testy. Odvodňovacie vlastnosti sedimentu budú vyhodnotené pomocou testu CST. Na základe získaných výsledkov sa navrhne technologická zostava na zlepšenie kvality týchto vôd. (Školitel špecialista: Ing Ronald Zakhar)Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-TOZP Environmental Protection Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.