20. 1. 2020  21:32 Dalibor
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Zhodnotenie možností zlepšenia kvality banských vôd na ústí štôlne
Názov témy anglicky: Improvement of mining water quality
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
Abstrakt: Voznická dedičná štôlňa predstavuje obavy z možného náhleho úniku banských sedimentov do rieky Hron a s tým súvisiacim havarijným znečistením tejto rieky. Preto cieľom diplomovej práce bude navrhnúť opatrenia na zlepšenie kvality banských vôd na ústí štôlne a tak eliminovať riziká havárie spôsobenej únikom banských sedimentov do rieky Hron. V laboratórnych podmienkach budú za účelom dosiahnutia optimálnej separácie vody od sedimentu uskutočnené flokulačné a sedimentačné testy. Odvodňovacie vlastnosti sedimentu budú vyhodnotené pomocou testu CST. Na základe získaných výsledkov sa navrhne technologická zostava na zlepšenie kvality týchto vôd. (Školitel špecialista: Ing Ronald Zakhar)Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TOZP technológie ochrany životného prostredia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.