23. 2. 2020  15:25 Roman, Romana
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Stabilizácia pšeničných otrúb a ich využitie v pekárskej technologii
Názov témy anglicky: Stabilization of wheat bran and their utilization in bakery technology
Stav témy: schválené (prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Michaela Lauková, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav potravinárstva a výživy - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Michaela Lauková, PhD.
Abstrakt: Študentka charakterizuje pšeničné otruby, ich zloženie, využitie v cereálnej technológii a metódy ich stabilizácie. V experimentálnej časti práce bude stabilizovať pšeničné otruby vybranými metódami. Stabilizované otruby budú použité pri výrobe cereálnych výrobkov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-POHYKO potraviny, hygiena, kozmetika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.