6. 12. 2019  16:01 Mikuláš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Štúdium vlastností koncentrického rastrovania v ofsetovej hárkovej tlači
Názov témy anglicky: Study of Properties of Concentric Screening in Offset Lithography Sheet Printing
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Michal Čeppan, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Michal Čeppan, PhD.
Abstrakt: 1. Literárny prehľad o technológii koncentrického rastrovania 2. Porovnanie vlastnosti výtlačkov získaných technológiou kruhového rastrovania a koncentrického rastrovania pri hárkovej ofsetovej tlači z hľadiska: kvality tlače; nárastu tlačového bodu; spotreby farby; výdržnosti tlačovej formy; ďalších parametrov tlačeObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
I-PSP prírodné a syntetické polyméryI-PSP-POFO polygrafia a fotografia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.