13. 12. 2019  8:53 Lucia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Inkorporácia prášku z jedlých cvrčkov do cereálnych výrobkov
Názov témy anglicky: Incorporation of cricket powder into cereal products
Stav témy: schválené (prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Michaela Lauková, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav potravinárstva a výživy - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Michaela Lauková, PhD.
Abstrakt: Študentka charakterizuje jednotlivé druhy jedlého hmyzu a možnosti jeho využitia v cereálnych výrobkoch. V experimentálnej časti práce budú vyrobené cereálne výrobky s prídavkom prášku z cvrčkov a stanovia sa ich kvalitatívne parametre.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-POHYKO potraviny, hygiena, kozmetika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.