6. 12. 2019  13:37 Mikuláš
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Analýza metylesterov rastlinných olejov pre prípravu biopalív
Název tématu anglicky: Analysis of fatty acid methyl esters for preparation of biofuels
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
Abstrakt: Metylestery rastlinných olejov pripravené transesterifikáciou sú už bežnou súčasťou motorovej nafty predávanej v krajinách EÚ a predstavujú biozložku z obnoviteľných surovín, ktorá pomáha šetriť motorovú naftu fosílneho pôvodu. Kvalita metylesterov musí spĺňať požiadavky uvedené v technickej norme EN14214. Experimentálna práca bude zameraná na plynovochromatografickú analýzu metylesterov a na stanovenie ďalších dôležitých vlastností ako je číslo kyslosti, alebo jódové číslo.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.