Sep 21, 2020   3:25 p.m. Matúš
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Analýza metylesterov rastlinných olejov pre prípravu biopalív
Title of topic in English:
Analysis of fatty acid methyl esters for preparation of biofuels
State of topic:
approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department:
Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry - IOCP FCFT
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Metylestery rastlinných olejov pripravené transesterifikáciou sú už bežnou súčasťou motorovej nafty predávanej v krajinách EÚ a predstavujú biozložku z obnoviteľných surovín, ktorá pomáha šetriť motorovú naftu fosílneho pôvodu. Kvalita metylesterov musí spĺňať požiadavky uvedené v technickej norme EN14214. Experimentálna práca bude zameraná na plynovochromatografickú analýzu metylesterov a na stanovenie ďalších dôležitých vlastností ako je číslo kyslosti, alebo jódové číslo.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.