25. 9. 2020  22:13 Vladislav
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Analýza metylesterov rastlinných olejov pre prípravu biopalív
Názov témy anglicky:
Analysis of fatty acid methyl esters for preparation of biofuels
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy - ÚOCHKP FCHPT
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt: Metylestery rastlinných olejov pripravené transesterifikáciou sú už bežnou súčasťou motorovej nafty predávanej v krajinách EÚ a predstavujú biozložku z obnoviteľných surovín, ktorá pomáha šetriť motorovú naftu fosílneho pôvodu. Kvalita metylesterov musí spĺňať požiadavky uvedené v technickej norme EN14214. Experimentálna práca bude zameraná na plynovochromatografickú analýzu metylesterov a na stanovenie ďalších dôležitých vlastností ako je číslo kyslosti, alebo jódové číslo.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.