20. 1. 2020  3:39 Dalibor
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Vzťah mikroskopických húb z prostredia remeselných výrob parených syrov k dezinfekčným látkam
Název tématu anglicky: Relationship of environmental microscopic fungi from steamed cheese manufactures to disinfectants
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Elena Piecková, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Elena Piecková, PhD.
Abstrakt: Izolácia a identifikácia mikroskopických húb z prostredia manufaktúrnych výrob parených syrov, kvalitatívna a kvantitatívna analýza komplexnej vzdušnej mykobioty. Testovanie účinnosti tradičných a nových dezinfekčných látok na jej vybraných zástupcov podľa platných noriem. Interpretácia výsledkov.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-VHKPxA výživa a hodnotenie kvality potravín

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.