11. 12. 2019  8:53 Hilda
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Mykotoxínový profil mikroskopických húb z vnútorného prostredia remeselných výrob tradičných slovenských parených syrov
Název tématu anglicky: Mycotoxin profile of indoor fungi from traditional Slovak steamed cheese manufactures
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Elena Piecková, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Elena Piecková, PhD.
Abstrakt: Kvalitatívna a kvantitatívna analýza mykobioty vnútorného prostredia remeselných výrobní tradičných parených syrov na severnom Slovensku. Teoretická štúdia o doteraz známych mykotoxínoch a iných toxických metabolitoch izolátov. Skríning vybraných izolátov na produkciu známych mykotoxínov metódou tenkovrstvovej chromatografie. Intepretácia výsledkov.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-VHKPxA výživa a hodnotenie kvality potravín

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.