12. 7. 2020  11:01 Nina
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Štúdium kryštálovej štrúktury metódami difrakcie RTG žiarenia
Název tématu anglicky:
Study of the crystal structure by the single-crystal X-ray diffraction measurement
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce:
Ing. Marek Fronc, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště:
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Abstrakt:
Cieľom práce je oboznámiť sa s riešením kryštálovej štruktúry organických zlúčenín a komplexov pomocou difrakcie RTG žiarenia. Práca zahŕňa prípravu vzorky (kryštalizáciu, výber vhodných kryštálov), ako aj oboznámenie sa s používanými kryštalografickými programami a samotné riešenie kryštálovej štruktúry. Práca môže byť rozšírená aj o syntézu nových koordinačných zlúčenín.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.