Nov 20, 2019   6:00 a.m. Félix
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Štúdium kryštálovej štrúktury metódami difrakcie RTG žiarenia
Title of topic in English: Study of the crystal structure by the single-crystal X-ray diffraction measurement
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Marek Fronc, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Physical Chemistry - IPC FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Marek Fronc, PhD.
Summary: Cieľom práce je oboznámiť sa s riešením kryštálovej štruktúry organických zlúčenín a komplexov pomocou difrakcie RTG žiarenia. Práca zahŕňa prípravu vzorky (kryštalizáciu, výber vhodných kryštálov), ako aj oboznámenie sa s používanými kryštalografickými programami a samotné riešenie kryštálovej štruktúry. Práca môže byť rozšírená aj o syntézu nových koordinačných zlúčenín.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.