27. 10. 2020  13:43 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Antimikrobiálny účinok zlúčenín rastlinného pôvodu
Název tématu anglicky: Antimicrobial compounds of plant origin
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště:
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Abstrakt: Aditíva a konzervačné látky v potravinách bránia rozvoju nebezpečných mikroorganizmov a pomáhajú predĺžiť trvanlivosť potravín. V súčasnosti predstavujú antimikrobiálne pôsobiace zlúčeniny a metabolity rastlinného pôvodu jednu z možných ciest vývoja nových konzervačných látok. Práca sa venuje sledovaniu vplyvu prírodných extraktov na potláčanie rastu rôznych modelových mikroorganizmov.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-VHKP výživa a hodnotenie kvality potravín

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.