12. 11. 2019  13:54 Svätopluk
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Premena ľaničníkového oleja na palivá v procese fluidného katalytického krakovania – štúdium v MAT – mikroaktivitnom teste
Název tématu anglicky: Conversion of Camelina Sativa oil into fuels in process of fluid catalytic cracking - Study in MAT / MicroActivity Test
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Pavol Hudec, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Pavol Hudec, CSc.
Abstrakt: Experimentálna práca zaoberajúca sa katalytickým krakovaním ľaničníkového oleja na plynné uhľovodíky a kvapalné motorové palivá v procese FCC (fluidného katalytického krakovania). Na experimentálne testovanie sa použije laboratórny MAT (Mikro-Aktivitný Test) podľa normy ASTM 3907-92, ako surovina sa použije ľaničníkový olej v rôznych pomeroch so základnou surovinou – vákuovým plynovým olejom, ako katalyzátor sa použije štandardný priemyselný FCC-katalyzátor so zeolitom USY, a ako modifikátor aj katalyzátor s vysokým obsahom zeolitu ZSM-5, ktorý zabezpečí deoxygenáciu produktov štiepenia oleja na uhľovodíky.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-CHTI chemické technológie

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.