Dec 8, 2019   8:24 p.m. Marína
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Antioxidanty z vybraných odpadov potravinárskych výrob
Title of topic in English: Antioxidants from selected food processing wastes
State of topic: approved (prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Food Science and Nutrition - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.
Summary: Diplomová práca sa bude venovať získavaniu antioxidantov z odpadnej biomasy rakytníka rešetliakového a viniča hroznorodého. Bude sa sledovať vplyv rôzneho zloženia extrakčných rozpúšťadiel na získavanie fenolických látok. V práci sa bude analyzovať celkový obsah polyfenolov a flavonoidov pomocou spektrálnych metód.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-POHYKO Food, Hygiene, Cosmetics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.