31. 10. 2020  6:12 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Antioxidanty z vybraných odpadov potravinárskych výrob
Názov témy anglicky:
Antioxidants from selected food processing wastes
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Ústav potravinárstva a výživy - FCHPT
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Diplomová práca sa bude venovať získavaniu antioxidantov z odpadnej biomasy rakytníka rešetliakového a viniča hroznorodého. Bude sa sledovať vplyv rôzneho zloženia extrakčných rozpúšťadiel na získavanie fenolických látok. V práci sa bude analyzovať celkový obsah polyfenolov a flavonoidov pomocou spektrálnych metód.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-POHYKO potraviny, hygiena, kozmetika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.