11. 12. 2019  9:30 Hilda
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Antioxidanty z vybraných odpadov potravinárskych výrob
Názov témy anglicky: Antioxidants from selected food processing wastes
Stav témy: schválené (prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav potravinárstva a výživy - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca sa bude venovať získavaniu antioxidantov z odpadnej biomasy rakytníka rešetliakového a viniča hroznorodého. Bude sa sledovať vplyv rôzneho zloženia extrakčných rozpúšťadiel na získavanie fenolických látok. V práci sa bude analyzovať celkový obsah polyfenolov a flavonoidov pomocou spektrálnych metód.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-POHYKO potraviny, hygiena, kozmetika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.