27. 10. 2020  13:32 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Antioxidanty z vybraných odpadov potravinárskych výrob
Název tématu anglicky: Antioxidants from selected food processing wastes
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště:
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl:
Abstrakt:
Diplomová práca sa bude venovať získavaniu antioxidantov z odpadnej biomasy rakytníka rešetliakového a viniča hroznorodého. Bude sa sledovať vplyv rôzneho zloženia extrakčných rozpúšťadiel na získavanie fenolických látok. V práci sa bude analyzovať celkový obsah polyfenolov a flavonoidov pomocou spektrálnych metód.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-POHYKO potraviny, hygiena, kozmetika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.