13. 12. 2019  5:40 Lucia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh informačného systému pre výrobu a predaj
Názov témy anglicky: Návrh informačného systému pre výrobu a predaj
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Lukáš Špendla, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Lukáš Špendla, PhD.
Abstrakt: Rád by som robil informačný systém pre firmu Metzeler Slovakia s. r. o., ktorá sa zaoberá hlavne výrobou a predajom sedadiel pre letecký priemysel. Išlo by o informačný systém, ktorý by slúžil prioritne na zadávanie objednávok pri nákupe, evidovanie záznamov o jednotlivých výrobných krokoch či skladovanie výrobkov. Predpokladané technológie: Visual Studio, ASP.NET Core Web Application, MySQL databáza. Pre: Dávid FančovičObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-AIPP automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.