Feb 17, 2020   8:45 a.m. Miloslava
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Príprava a charakterizácia glukozinolátov z netradičných rastlinných druhov čelade kapustovité
Title of topic in English: Preparation and characterization of glucosinolates from rare plant species of the family Brassicaceae
State of topic: approved (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biochemistry and Microbiology - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Summary: Glukozinoláty sú tioglukozidové sekundárne rastlinné metabolity, ktoré sa účinkom tioglukozidáz hydrolyticky štiepia na širokú škálu produktov (izotiokyanáty, nitrily, tiokyanáty a iné) s rozmanitými biologickými účinkami. Rastliny využívajú štiepné produkty na svoju vlastnú ochranu pred fytopatogénnymi mikroorganizmami a bylinožravcami. Dnes je známe, že tieto látky majú schopnosť potláčať vznik a rozvoj viacerých druhov nádorových ochorení a je snahou využívať ich ako výživový doplnok s preventívnymi účinkami proti onkologickým ochoreniam. Cieľom diplomovej práci je izolácia a charakterizácia glukozinolátov z netradičných rastlinných druhov čelade kapustovité. Ďalším cieľom je štúdium využitia týchto glukozinolátov ako substrátov pre rastlinné tioglukozidázy.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-BBT Biochemistry and Biomedical Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.