12. 11. 2019  16:30 Svätopluk
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Elektrochemické senzory pre cielené doručenie liečiva pomocou nanonosičov
Název tématu anglicky: Electrochemical sensors for nanocarriers-based targeted drug delivery system
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Veronika Svitková, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav analytickej chémie (FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Veronika Svitková, PhD.
Abstrakt: V dnešnej dobe je veľká pozornosť venovaná štúdiu liekov proti rakovine a ich účinnosti v boji s rakovinovými bunkami, zatiaľ čo sa zvyšuje požiadavka na minimalizáciu ich vedľajších efektov voči zdravým bunkám. Tento prístup je možné označiť ako cielený transport. Cieľom tohto prístupu je vývoj takých nosičov na báze nanomateriálov, ktoré by boli schopné cielene doručiť liečivo k rakovinovým bunkám, kde by bolo následne uvoľnené na princípe citlivosti týchto nosičov na zmenu pH. Strieborné nanočastice budú syntetizované, charakterizované a modifikované doxorubicínom a in vitro pH riadené uvoľnenie liečiva bude sledované pomocou elektrochemických senzorov.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-POVYKO potraviny, výživa, kozmetika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.