Nov 20, 2019   9:25 p.m. Félix
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Elektrochemické senzory pre cielené doručenie liečiva pomocou nanonosičov
Title of topic in English: Electrochemical sensors for nanocarriers-based targeted drug delivery system
State of topic: approved (doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Veronika Svitková, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Analytical Chemistry - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Veronika Svitková, PhD.
Summary: V dnešnej dobe je veľká pozornosť venovaná štúdiu liekov proti rakovine a ich účinnosti v boji s rakovinovými bunkami, zatiaľ čo sa zvyšuje požiadavka na minimalizáciu ich vedľajších efektov voči zdravým bunkám. Tento prístup je možné označiť ako cielený transport. Cieľom tohto prístupu je vývoj takých nosičov na báze nanomateriálov, ktoré by boli schopné cielene doručiť liečivo k rakovinovým bunkám, kde by bolo následne uvoľnené na princípe citlivosti týchto nosičov na zmenu pH. Strieborné nanočastice budú syntetizované, charakterizované a modifikované doxorubicínom a in vitro pH riadené uvoľnenie liečiva bude sledované pomocou elektrochemických senzorov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-POVYKO Food, Nutrition, Cosmetics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.