11. 12. 2019  15:03 Hilda
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Elektrochemické senzory pre cielené doručenie liečiva pomocou nanonosičov
Názov témy anglicky: Electrochemical sensors for nanocarriers-based targeted drug delivery system
Stav témy: schválené (doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Veronika Svitková, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav analytickej chémie - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Veronika Svitková, PhD.
Abstrakt: V dnešnej dobe je veľká pozornosť venovaná štúdiu liekov proti rakovine a ich účinnosti v boji s rakovinovými bunkami, zatiaľ čo sa zvyšuje požiadavka na minimalizáciu ich vedľajších efektov voči zdravým bunkám. Tento prístup je možné označiť ako cielený transport. Cieľom tohto prístupu je vývoj takých nosičov na báze nanomateriálov, ktoré by boli schopné cielene doručiť liečivo k rakovinovým bunkám, kde by bolo následne uvoľnené na princípe citlivosti týchto nosičov na zmenu pH. Strieborné nanočastice budú syntetizované, charakterizované a modifikované doxorubicínom a in vitro pH riadené uvoľnenie liečiva bude sledované pomocou elektrochemických senzorov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-POVYKO potraviny, výživa, kozmetika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.