15. 12. 2019  17:02 Ivica
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Produkcia celobunkového biokatylyzátora na produkcia laktónov
Název tématu anglicky: Production of whole-cell biocatalyst for lactone production
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Viera Illeová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Viera Illeová, PhD.
Abstrakt: Cyklohexanón monooxygenáza (CHMO) patrí do skupiny tzv. Bayer-Villigerových oxidáz, enzýmov ktoré katalyzujú oxidáciu cyklohexanónu na príslušné laktóny V súčasnosti je tento enzým vo voľnom stave nestály, preto sa na produkcu laktónov používa celobunkový katalyzátor. Cieľom práce je experimentálna optimalizácia produkcie katalyzátora - buniek v bioreaktore. Bude sa sledovať koncentzrácia biomasy, reaktantov a aktivita buniek vo vsádzkovom reaktore. Získané údaje sa použijú na návrhový výpočet bioreaktora a cieľom získať katalyzátor s maximálnou aktivitou. V návrhovom výpočte sa bude riešiť materiálová a entalpická bilancia bioreaktora, miešanie, chladenie a prestup kyslíka v reaktore.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHI chemické inžinierstvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.