14. 12. 2019  0:19 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Príprava deuterovaných chinolónov
Název tématu anglicky: Preparations of deuterated quinolones
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
Abstrakt: Štúdium nitrácie hexadeuterobenzénu, jeho redukcie a príprava hexadeuteroanilínu, jeho nukleofilná substitúcia s aktivovanými enolétermi. Štruktúra aminoethylénových zlúčenín. Príprava polydeuterovaných chinolónov, štúdium ich spektrálnych, fyzikálno-chemických a biologických vlastností s možnosťou štúdia metabolizmu chinolónov. Derivatizácia chinolónových zlúčenín.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměření
I-TCHEM technická chémiaI-TCHEM-OCH organická chémia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.