14. 12. 2019  3:38 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Príprava deuterovaných chinolónov
Názov témy anglicky: Preparations of deuterated quinolones
Stav témy: schválené (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie organickej chémie - ÚOCHKP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
Abstrakt: Štúdium nitrácie hexadeuterobenzénu, jeho redukcie a príprava hexadeuteroanilínu, jeho nukleofilná substitúcia s aktivovanými enolétermi. Štruktúra aminoethylénových zlúčenín. Príprava polydeuterovaných chinolónov, štúdium ich spektrálnych, fyzikálno-chemických a biologických vlastností s možnosťou štúdia metabolizmu chinolónov. Derivatizácia chinolónových zlúčenín.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
I-TCHEM technická chémiaI-TCHEM-OCH organická chémia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.