Nov 18, 2019   1:20 p.m. Eugen
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Príprava deuterovaných chinolónov
Title of topic in English: Preparations of deuterated quinolones
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Organic Chemistry - IOCP FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
Summary: Štúdium nitrácie hexadeuterobenzénu, jeho redukcie a príprava hexadeuteroanilínu, jeho nukleofilná substitúcia s aktivovanými enolétermi. Štruktúra aminoethylénových zlúčenín. Príprava polydeuterovaných chinolónov, štúdium ich spektrálnych, fyzikálno-chemických a biologických vlastností s možnosťou štúdia metabolizmu chinolónov. Derivatizácia chinolónových zlúčenín.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.