17. 11. 2019  11:22 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Parametrická štúdia výpočtu predikcie nuklidového zloženia vyhoretého jadrového paliva
Název tématu anglicky: Parametric study of spent nuclear fuel predictions
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Branislav Vrban, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Branislav Vrban, PhD.
Abstrakt: 1. Prehľadne spracujte dostupné výsledky výpočtov iných výskumných tímov 2.Pomocou literárnej rešerše navrhnite metodiku hodnotenia presnosti predikcie nuklidového zloženia jadrového paliva 3. Vykonajte citlivostnú štúdiu vstupných parametrov výpočtu 4. Aplikujte navrhnutú metodiku a zhodnoťte výsledkyOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-JFI jadrové a fyzikálne inžinierstvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.