Dec 10, 2019   4:23 p.m. Radúz
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Vplyv izotiokyanátov na ľudské leukemické bunky.
Title of topic in English: Effect of isothiocyanates on human leukemic cells.
State of topic: approved (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: RNDr. Denisa Imrichová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biochemistry and Microbiology - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: RNDr. Denisa Imrichová, PhD.
Summary: Izotiokyanáty patria medzi fytochemikálie, ktoré dokážu interagovať s metabolickými dráhami a signálnymi kaskádami,kontrolujúcimi rast, proliferáciu, diferenciáciu a bunkovú smrť,respektíve prežívanie. Ich cytotoxické účinky boli dokázané na viacerých typoch rakovinových buniek.V tejto práci bude študent sledovať vplyv prírodných fytochemikálií na prežívanie ľudských leukemických bunkových línií s rôznym fenotypom. Zameria sa na zmeny v ich metabolickej aktivite a na analýzu typu bunkovej smrti po ovplyvnení buniek vybranými izotiokyanátmi.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-BIOT Biotechnology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.