8. 12. 2019  20:09 Marína
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Parametrická štúdia prípravy viacskupinových efektívnych účinných prierezov pre kód MCNP
Název tématu anglicky: Parametric study of multi-group effective cross section processing for MCNP code
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Branislav Vrban, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Branislav Vrban, PhD.
Abstrakt: 1. Zoznámte sa so základmi výpočtového kódu MCNP. 2. Identifikujte vhodné testovacie úlohy ľahkovodných reaktorov z dostupných zdrojov. 3. Stručne spracujte teóriu prípravy efektívnych problémovo orientovaných účinných prierezov. 4. Vyšetrite vplyv dostupných nastavení v modifikovanej verzii kódu TRANSX na integrálne parametre testovacích úloh. 5. Zhodnoťte dosiahnuté výsledky.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-JFI jadrové a fyzikálne inžinierstvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.