15. 12. 2019  23:02 Ivica
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Parametrická štúdia prípravy viacskupinových efektívnych účinných prierezov pre kód MCNP
Názov témy anglicky: Parametric study of multi-group effective cross section processing for MCNP code
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Branislav Vrban, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Branislav Vrban, PhD.
Abstrakt: 1. Zoznámte sa so základmi výpočtového kódu MCNP. 2. Identifikujte vhodné testovacie úlohy ľahkovodných reaktorov z dostupných zdrojov. 3. Stručne spracujte teóriu prípravy efektívnych problémovo orientovaných účinných prierezov. 4. Vyšetrite vplyv dostupných nastavení v modifikovanej verzii kódu TRANSX na integrálne parametre testovacích úloh. 5. Zhodnoťte dosiahnuté výsledky.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-JFI jadrové a fyzikálne inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.